Muhasebeleştirme Yönetimi, E-Fatura,E-Arşiv, E-Defter Entegrasyonları

Gerekli Tüm İrsaliye, Fatura, Tahsilat Tediye ve Banka Makbuzları Sistemde Oluşturulur. Bu kayıtlar “Sonradan Muhasebeleştirilebilir” seçeneği ile düzenlendikten sonra resmi muhasebe sistemine de entegre edilebilir. Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe işlemleri sistem üzerinden yürütülür. Gerekli Tüm Beyanname çeşitleri ve Dönemlik Defterler ve E-Defter sistem üzerinden gönderilebilir. Muhasebe Programı Mikro v15-v16 ile Logo Go3, Tiger Tiger Enterprise anlık veri aktarımı işlemi yapılmaktadır. Ayrıca EDM alt yapısı üzerinden 450+ den fazla Muhasebe Programına veri aktarımı yapılmaktadır.